خانواده

موضاعاتی خانواده که شاید نیاز دارید درباره آنها بدانید و از وکیل خانواده ما مشورت بگیرید…

 

وکیل خانواده به امور حقوقی خانواده از قبیل مهریه، مطالبه مهریه از طریق دادگاه و اجرای ثبت، طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، نفقه، شرط نصف دارایی، فسخ نکاح و لزام به تمکین، اعسار از پرداخت مهریه و نقش وکیل خانواده در دعاوی خانواده تشریح خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا